Grubość spoiny to jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących układania płytek. Powodem argumentów jest popularność nie robienia łączeń w ogóle. Sugerujemy, aby zastanowić się, jak wybrać płytkę do układania normalnego i bezspoinowego oraz jaka powinna być grubość spoiny w obu przypadkach.
Wybierając gres można kupić płytkę, której nie da się ułożyć bez fug lub zatrzymać się na przyciętej płytce, która nazywa się gresem rektyfikowanym.

GRES DO UKŁADANIA NORMALNEGO I BEZSPOINOWEGO

Możesz zamówić zwykłe płytki gresowe, czyli gres nierektyfikowany o dowolnym standardowym rozmiarze np. 600×600 mm. Jednak w praktyce rzeczywisty fizyczny rozmiar zamawianych płytek prawie nigdy nie był równy podanym 600×600 mm. Może być nieco mniej lub więcej niż standardowa, na przykład 597 × 597 mm lub 604 × 604 mm.
Ta odmiana nie jest wadą, ponieważ wynika z technologii produkcji gresu. Przy bardzo wysokiej temperaturze wypalania glina jest inaczej wypalana, przez co produkowane płytki ceramiczne mają niewielkie różnice w wielkości.
Otrzymany materiał jest sortowany z uwzględnieniem wielkości odchyleń od zadeklarowanego rozmiaru i pakowany ze wskazaniem kalibru. Ten wskaźnik określa różnicę rzeczywistego rozmiaru od nominalnego, innymi słowy, kaliber jest rzeczywistym parametrem płytki w mm.
Decydując się na zakup takiej płytki, należy wybrać pakiety z płytkami jednego kalibru, co jest zawsze wskazane w nomenklaturze produktu. W takim przypadku można zniwelować niewielkie odchylenia wymiarowe podczas układania poprzez nieznaczną zmianę grubości spoiny.
W przypadku montażu gresu bez fug zmiana jego grubości nie będzie możliwa, dlatego wygodniej jest zastosować płytki rektyfikowane zamiast zwykłego gresu kalibrowanego. Taka płytka ceramiczna zawsze występuje w jednym rozmiarze, ponieważ po wypaleniu gres jest cięty bardzo precyzyjnym sprzętem diamentowym.
Klient zawsze wybiera grubość spoin między płytkami, dlatego odległość między płytkami ustala projekt. Wcześniej eksperci zalecali wykonanie grubości spoiny, która stanowiła 1% długości większego boku płytki. Jednak w takich warunkach dla płytki 600×600 mm grubość spoiny powinna wynosić 6 mm. Obecnie najczęściej spotykana grubość spoiny międzywarstwowej dla gresu nierektyfikowanego wynosi od 2,5 do 5 mm.
Możliwe jest również układanie płytek z formowaniem fugi od 5 mm i więcej. Taka decyzja może wynikać ze specyfiki wnętrza, kiedy jego grubość i kolor odgrywają ważną rolę i kiedy są elementami wystroju.
Jednak układanie gresu na standardową fugę nie każdemu odpowiada, zwłaszcza jeśli chcesz zobaczyć na podłodze i ścianach monolityczny wzór bez linii prostych i prostopadłych. W takim przypadku stosuje się płytkę rektyfikowaną o dużych wymiarach, a grubość spoin minimalizuje się przy zalecanej przez producenta odległości 1,5-2 mm. Brak fazowań i duże rozmiary płytek sprawiają, że niewielka linia międzywarstwowa jest prawie niewidoczna. Taki sposób układania gresu otrzymał miano układania bezspoinowego.

 

POWSTAWANIE SPOINY PODCZAS MONTAŻU GRESU

Spoiny wykonujemy za pomocą przekładek dystansowych do płytek lub za pomocą nowoczesnych systemów poziomowania płytek.
• Przekładki do płytek podczas układania są czasami umieszczane płasko na przecięciu spoin płytek. Mimo to lepiej jest montować je pionowo, między bokami płytek. W takim przypadku z każdej strony płytki należy umieścić jedną lub dwie przekładki w zależności od rozmiaru płytki i schematu ułożenia. Do wyrównania pierwszego rzędu i dalszej korekty spoin użyj plastikowych klinów do płytek. Poza tym do tworzenia grubych spoin należy użyć specjalnych pustych przekładek krzyżowych.
• Teraz wygodniej jest zastosować tzw. system poziomowania płytek lub użyć przekładek 3D. Jest to zestaw specjalnych klinów i klipsów, które pomagają wyrównać położenie dwóch płytek względem siebie zgodnie z jego wysokością. System poziomowania płytek ułatwia uzyskanie niemal idealnie płaskiej powierzchni z identycznymi spoinami płytek. Po wyschnięciu kleju wyjmuje się przestrzenie po płytkach i gumowym młotkiem usuwa się jednorazowe klipsy systemu poziomującego. Podstawa klipsów systemu poziomowania płytek pozostaje pod płytką.


SPOINOWANIE PODCZAS UKŁADANIA GRESU

Spoinowanie spoin wykonuje się w ciągu jednego dnia po ułożeniu gresu, kiedy klej nieco wyschnie.
• Podczas tradycyjnego układania z fugą 3-5 mm można stosować niedrogie fugi do gresu, które są odpowiednie kolorystycznie i mają bazę cementową.
• W wilgotnych miejscach stosuje się zaprawy epoksydowe, które są odporne na działanie różnych cieczy i chemikaliów.
• Wykonując grubą spoinę o szerokości 5 mm, lepiej dobrać odpowiednie fugi cementowo-piaskowe i epoksydowe specjalnie do gresu.
• Aby utworzyć spoiny między płytkami w pobliżu ścian i innych przeszkód, pomoże szczeliwo silikonowe.


BEZSPOINOWA INSTALACJA GRESU

Zasady układania gresu bezspoinowego są generalnie podobne do zwykłego układania płytek ceramicznych, z tym, że wymagania dotyczące jakości podłoża i mieszanki klejowej są jeszcze ostrzejsze.
• Powierzchnia do układania płytek musi być całkowicie wypoziomowana i mieć wystarczającą nośność. Nawet minimalna krzywizna i chropowatość mogą prowadzić do nacisku wewnątrz płytki, a także niepełnej przyczepności powłoki do warstwy bazowej na powierzchni. Ponadto w efekcie w trakcie eksploatacji ulegnie to spękaniu na powierzchni i może prowadzić do skrócenia żywotności pokrycia.
• Jak już wspomniano, lepiej wybrać gresy wielkoformatowe, ponieważ pozwala to zmniejszyć ilość spoin.
• Nie należy oszczędzać na gresie ani na mieszance klejowej.
• Podczas prac wymagana jest minimalna spoina 1,5-2 mm, aby była stosowana jako bufor przy wahaniach temperatury i dużym natężeniu ruchu. Jeśli zignorujesz ten warunek, w przyszłej eksploatacji płytki mogą pękać.
• Do fugowania używaj mieszanek epoksydowych dobranych kolorystycznie do płytki. Fugę nakłada się na całą głębokość spoiny specjalną gumową szpachelką.
• Na dużych powierzchniach należy przewidzieć specjalne dylatacje. Kompensuje wahania temperatury i mikrowibracje budynku, chroniąc w ten sposób wykładzinę podłogową przed uszkodzeniem. Dylatację wyrównawczą należy umieścić na obwodzie pomieszczenia, a w niektórych przypadkach można wykonać siatkę takich dylatacji na całej podłodze.