Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rethod/domains/otohurtownia.pl/public_html/templates/oto3/functions.php on line 196

Sposoby na poprawę BHP w firmie budowlanej

Budowanie kultury bezpieczeństwa na najwyższym poziomie nie dzieje się z dnia na dzień. Uzyskanie poparcia pracowników wymaga podejścia odgórnego, zaczynając od dyrektorów wykonawczych. „Bezpieczeństwo przede wszystkim” nie może być tylko gołosłownym deklaracją dla pracowników wyższego kierownictwa, musi być stosowane w praktyce poprzez budowanie silnej kultury bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo powinno być jedną z podstawowych zasad kultury Twojej firmy.

Oto sześć sposobów na poprawę i rozwijanie kultury bezpieczeństwa firmy budowlanej:

Uczyń bezpieczeństwo swoim pracownikom na najwyższym poziomie

Bezpieczeństwo w miejscu pracy powinno być stawiane ponad wszystko: koszty, produktywność, terminy itp. Twoi pracownicy są Twoim zasobem numer jeden, udowadniając im, że ich bezpieczeństwo jest Twoją największą troską w każdym projekcie, wzbudza zaufanie i buduje zaufanie.

Postawienie bezpieczeństwa na pierwszym miejscu może pomóc w obniżeniu kosztów i poprawie produktywności w miejscu pracy. Wypadki prowadzą do przekroczenia kosztów i opóźnień w realizacji projektów. Poprawa bezpieczeństwa oznacza mniej dni straconych z powodu wypadków i urazów. Dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa mogą również pomóc w obniżeniu kosztów ubezpieczenia.

Szkolenia, szkolenia i więcej szkoleń

Właściwe przeszkolenie pracowników to najprostszy sposób na poprawę kultury bezpieczeństwa w firmie. Pokazuje Twoim pracownikom, że jesteś zaangażowany w zapewnienie im bezpieczeństwa i zdrowia.

Szkolenie nie powinno być jednorazowym wydarzeniem. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa powinno być ciągłym wysiłkiem mającym na celu wzmocnienie najlepszych praktyk. Nieustanne szkolenie pomoże Twoim pracownikom lepiej zachować to, czego zostali nauczeni i zapewni bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Plany bezpieczeństwa

Stwórz komisję bezpieczeństwa, w skład której wejdą pracownicy ze wszystkich poziomów Twojej firmy. Powinni oni być zaangażowani w przegląd i aktualizację programu bezpieczeństwa Twojej firmy, tworzenie planów bezpieczeństwa dla konkretnego miejsca pracy, na etapie poprzedzającym budowę każdego projektu oraz pomoc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z bezpieczeństwem.

Stwórz plan działań naprawczych z wkładem pracowników. Upewnij się, że wszyscy pracownicy są świadomi planu, aby zapewnić jego prawidłowe wykonanie i egzekwowanie.

Stwórz zespół reagowania na wypadek wypadku dla każdego miejsca pracy, składający się z kilku pracowników, którzy przeszli podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy. Powinni wiedzieć, jakie kroki należy podjąć w przypadku urazu, aby złagodzić istniejące zagrożenia i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym pracownikom.

Pracownicy zaangażowani w proces budowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa poczują się zaopiekowani i będą bardziej skłonni do poważnego traktowania bezpieczeństwa. Są również bardziej skłonni do wyrażania swoich obaw, jeśli czują, że ich wkład jest ceniony.

Pociągaj wszystkich do odpowiedzialności

Za bezpieczeństwo odpowiada każdy, kto wchodzi na plac budowy, nie tylko Twoi kierownicy ds. bezpieczeństwa i osoby odpowiedzialne. Pracownicy powinni wiedzieć, że niebezpieczne praktyki narażają na niebezpieczeństwo nie tylko ich samych, ale także osoby wokół nich. Upewnij się, że zasady bezpieczeństwa są jasno określone i wyjaśnione wszystkim na stronie oraz że konsekwencje nieprzestrzegania zasad będą ściśle egzekwowane.

Powinieneś również upoważnić pracowników do zgłaszania niebezpiecznych warunków, sytuacji grożących wypadkiem lub nieprzestrzegania przez współpracowników protokołów bezpieczeństwa. Każdy na miejscu powinien mieć prawo nakazać przerwanie pracy w celu rozwiązania i naprawienia wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem.

Nagradzaj dobre, koryguj złe

Korzystaj z zachęt, aby nagradzać pracowników za przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy, uczestnictwo w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa, noszenie środków ochrony osobistej, zgłaszanie sytuacji potencjalnie wypadkowych, przedstawianie sugestii dotyczących poprawy bezpieczeństwa i zgłaszanie niebezpiecznych warunków lub zagrożeń.

Uważaj, aby polegać na programie motywacyjnym, który nagradza pracowników za przetrwanie tylu dni bez wypadku lub urazu, ponieważ może to prowadzić do zaniżania raportów. Zachęcanie i nagradzanie pracowników za ich proaktywne podejście do bezpieczeństwa spowoduje mniej wypadków i urazów.

Przeprowadzaj codzienne kontrole na miejscu i spotkania dotyczące bezpieczeństwa

Miejsca pracy należy sprawdzać przed i po każdym dniu pracy w celu rozwiązania wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem, takich jak pozostawione narzędzia lub uszkodzony sprzęt. Miejsca pracy powinny być również kontrolowane przez cały dzień, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i monitorować pracowników, aby upewnić się, że pracują bezpiecznie.

Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy zorganizuj krótkie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, aby omówić zaplanowane zadania do wykonania oraz procedury bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Pamiętaj, aby odnieść się do wszelkich obaw lub problemów i zapoznać się z dobrymi praktykami zaobserwowanymi od poprzedniego dnia.

Dobrze czy źle, Twoja firma ma już kulturę bezpieczeństwa, ale zawsze jest miejsce na ulepszenia. Posiadanie solidnej kultury bezpieczeństwa oznacza zobowiązanie do stawiania bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Wprowadzanie programów i procedur, które wzmacniają to zaangażowanie, wymaga czasu, zaangażowania pracowników i wprowadzania poprawek.